להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

מסחר בשבת

כיצד יש לנהוג ביחס לפעילות מסחרית בשבת במדינת ישראל?