להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

הערה 3 למהי סוגיא

ֹהנסיבות ההיסטוריות, גרמו להשיח שבעל פה ולהכנסתו של התלמוד ל"מקפיא" ההיסטורי שבכתב. אמנם גם שם היה ניסיון לשמר את הדינמיות של התושב"פ הן בעזרת השו"תים, ומאוחר יותר גם בזכות עיצובו הייחודי של הדף התלמודי המוכר לנו [דפוס וילנא] שמנסה לשקף את האופי הדיאלוגי וההיפר-לינקי. אלא שתחומי העיסוק שלו הלכו ונעשו מצומצמים ובעיקר מרוחקים מחלק גדול של שאלות החיים המתחדשות .