להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

חכם

מילטון פרידמן

מילטון פרידמן

שבתון לכל עובד

האם הזכות לשבתון ממושך כל כמה שנים צריך להיות זכות בסיסית של העובדים בכל המגזרים? האם זכות זו צריכה להיות מעוגנת בחקיקה בדומה לחוק ימי מנוחה ועבודה?