להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

חכם

אודי ליאון

אודי ליאון

מסחר בשבת בישראל

האם יש לאסור על פעילות מסחרית בשבת במדינת ישראל?