להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

חכם

עורך

עורך

מסחר בשבת

כיצד יש לנהוג ביחס לפעילות מסחרית בשבת במדינת ישראל?

פתיחת המרכולים בשבת

האם יש למנוע פתיחת רשתות שיווק גדולות בשבת בתל אביב ?

מסחר בשבת בישראל

האם יש לאסור על פעילות מסחרית בשבת במדינת ישראל?

שמיטה תורנית

האם לשמיטה יש משמעות תורנית גם מעבר ליסוד הדתי?

פולמוס שמיטה ישראלית

האם מיזמי שמיטה חברתיים ללא הקשר דתי הם תחליף לגיטימי למצוות השמיטה?