להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

מסחר בשבת בישראל | עמוד דיון

כותרת של ראשי פרקים

שבת כצביון יהודי או כפייה דתית

לקריאה

שבת סוציאלית?

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
עו"ד יהודה רסלר
8.05.2015 17:17

חוק זה איננו מסדיר את נושא השבת במדינה, כיוון שהסמכות העיקרית היא של העיריות על פי חוק פקודת העיריות.

זהו מצב בלתי נסבל, כיוון שבנושא כזה בו יש השלכה רוחבית על כל האזרחים, המדינה היא זו שצריכה להכריע.

user profile image
אוריה בר מאיר
8.05.2015 13:01

אין שום דבר סוציאלי בקביעת יום חופשה אחיד לכולם. במצב של יום חופשה אחיד לכולם הצרכנים נפגעים מאוד. יש פתרונות סוציאליים אחרים טובים יותר.
גם בטבלה הזו, נראה שבמדינות שונות, כמו ארה"ב למשל, אין יום חופשה ספציפי שמחייב את כולם.

מקורות אחרונים

עמדות