להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

פתיחה

לאפשר את פתיחת רשתות המזון

לאפשר את פתיחת רשתות המזון

סגירת רשתות המזון פוגעת ברווחתם של אותם תושבי תל אביב  שלא מספיקים את קניותיהם במהלך השבוע . מעבר לכך סגירתם בחוק  מהווה כפיה דתית כלפי אורח חייהם הליברלי  של תושבי תל אביב  והפרת הסטטוס קוו הקיים כיום רוב הציבור בעיר איננו מעוניין בסגירת הרשתות וחוק הרשויות המקומיות מאפשר שיקול דעת לכל עיריה לפעול לפי אופיה הייחודי ..

למנוע את פתיחת הרשתות

למנוע את פתיחת הרשתות

הסכמה לפתיחת רשתות המזון פוגעת בבעלי המרכולים הקטנים שאינם יכולים להרשות לעצמם לשכור עובדים בשבת וכתוצאה מכך פרנסתם נפגעת . חוק שעות עבודה ומנוחה בא להגן על עובדים ולאפשר להם מנוחה בשבת מה שמפר את מקומה של השבת בתרבות הישראלית  .  תל אביב איננה מנותקת משאר המדינה וגם בה יש אוכלוסיה המעוניינת בצביון יהודי לשבת. לכן את רשתות השיווק שבתוך העיר יש לסגור.

סיכום ביניים 

בעלי המרכולים הקטנים עתרו לבג"ץ בטענה שפתיחת רשתות השיווק בשבת מייצרת חוסר איזון, כיוון שהם אינם מסוגלים לעמוד בקנס. עיריית ת"א טענה שאין מטרתם של חוקי השבת למנוע תחרות, אך בג"ץ הורה על סגירת הרשתות עד להסדרה חוקית של המצב.

יש שראו בפתיחת הרשתות ריקון האופי היהודי של ת"א, אך יש שראו במצב הקיים איזון שנרקם לאורך השנים.

הציבור התל אביבי עצמו חלוק בשאלה האם פתיחת הרשתות תואמת את אופי השבת הרצויה בעיר.

ולבסוף, נשאלת השאלה היכן ראוי לפתוח והיכן לסגור, ומה ההשלכות של הכרעה זו.