להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

פתיחה

תומכי השמיטה החברתית

תומכי השמיטה החברתית

העושר הערכי שיש במצוות השמיטה לעומת הדלות שבדחיקתה לתחום הכשרות והגינון יוצרים פער שרבים חשים צורך במילויו.

דוברת העמדה: עינט קרמר

מתנגדי השמיטה החברתית

מתנגדי השמיטה החברתית

שמיטה ישראלית מובילה התנערות מקיום מצוות לטובת השראה ערכית אסוציאטיבית ובכך עושה מניפולציה לתורה.

דובר העמדה: הרב ישראל רוזן

שמיטה חברתית בדיעבד

שמיטה חברתית בדיעבד

במהלך של שמיטה ישראלית יש חילול עמוק של מושג השמיטה הדומה לרפורמה, אולם יש שמחה שמושג השמיטה נכנס עמוק ללוח השנה ופותח שער לדיון על משמעות מצווה לתקופתנו.

דובר העמדה: הרב יובל שרלו.

סיכום ביניים 

מקורות קרובים