להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

פתיחה

השמיטה איננה סוציאלית

השמיטה איננה סוציאלית

מובילי “השמיטה הישראלית” דבקים בערכים סוציאליים ואקולוגיים הנובעים לדעתם מהשמיטה, אך האמת היא שמדובר במצווה אנטי־חברתית בעליל.
דוברי העמדה: הרב ישראל רוזן, מירי כהנא.

השמיטה היא סוציאלית

השמיטה היא סוציאלית

השמיטה לא יכולה להישאר רק בגבולות ההלכה. יש ליישם את הרעיונות החברתיים שלה גם בעולם העבודה המודרנית והמסחר כמו שמציעים ב"שמיטה ישראלית".
דוברי העמדה: ד"ר אריאל פיקאר, הרב דב ברקוביץ', פרופ' אמנון שפירא והרב מאיר נהוראי.

השמיטה בעיקר דתית

השמיטה בעיקר דתית

עיקר השמיטה הוא ללמדנו שהארץ של ה' ובכך לתקן את חוויית הבעלות שלנו על הקרקע על-ידי השביתה מעבודה. דוברי העמדה: הרב אלחנן שרלו, הרב זאב וויטמן

השמיטה היא סוציאלית ודתית כאחד

השמיטה היא סוציאלית ודתית כאחד

התורה מדגישה את הפן החברתי של השמיטה יחד עם הפן הדתי כשני צדדים של אותו מטבע. ללא המקור האלוהי הערך הסוציאלי מתרוקן ממשמעות.
דוברי העמדה: הרב יעקב אריאל, הרב אביה הכוהן.

סיכום ביניים 

מקורות קרובים