להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

פתיחת המרכולים בשבת | מקורות

בלי שבת – אין תרבות ישראלית

ארץ-ישראל בלי שבת לא תיבנה, אלא תיחרב, וכל עמלכם יהיה לתוהו.

עם ישראל לא יוותר לעולם על השבת,
שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי, אלה גם יסוד קיומו האנושי.

בלי שבת אין צלם א-להים ואין צלם אנוש בעולם.

 

אילו היתה העבודה תכלית לעצמה, הרי אין מותר לאדם מן הבהמה.

כל עמי התרבות קיבלו מיד ישראל, בצורה זו או אחרת, את יום המנוחה,

והיא שעמדה להם ללבוש צורת אדם במקצת.

בלעדיה היו כולם עומדים בפראותם.

 

השבת, ולא התרבות של תפוחי –הזהב או תפוחי –האדמה,

היא ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו…

בלי שבת אין ישראל, אין ארץ- ישראל, ואין תרבות ישראל.

ח' נ' ביאליק, מכתב תשובה לחבר קיבוץ גבע, 11.5.1933

מקורות קשורים

Avatar

לא רק לחרדים כואב

מאיר דיזנגוף, ראש העיר תל אביב, מודעה עירונית מס' 36