להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

פתיחת המרכולים בשבת | מקורות

לא רק לחרדים כואב

כל החנויות בעיר צריכות להיות סגורות מערב שבת ועד מוצאיה.


חילול השבת מכאיב לא רק לחרדים

כי אם לכל מי שרוצה לראות בת"א עיר ואם בישראל,

יורשתם של מרכזי היהדות בגולה.


השבת היא אות הסולידריות הלאומית הנפלאה ביותר מדור לדור,

וכל הפוגע בה, באחדות ישראל הוא פוגע.מאיר דיזנגוף, ראש העיר תל אביב, מודעה עירונית מס' 36

למודעה המלאה לחצו כאן

מקורות קשורים

Avatar

לא רק לחרדים כואב

מאיר דיזנגוף, ראש העיר תל אביב, מודעה עירונית מס' 36