להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

מקורות

שומרים שבת?

אפשר לומר, בלי שום הפרזה,

כי יותר משישראל שמרו את השבת,
השבת שמרה אותם

אחד העם, שבת וציונות

סוגיות קשורות

מקורות קשורים