להתחברות

בית המדרש של סוגיא בנושא שבת

פתיחה

מילטון פרידמן

על המדינה למעט ככל האפשר בחקיקה ובהתערבות בשוק העבודה ולכן כמובן שאין מקום לחוק כזה.

אביה ריש

אין מקום לחקיקה ישירה אך המדינה תגן על זכות העובדים במקומות העבודה לדרוש זכויות כאלו (בדומה לזכות לשבות)

יוסי צוריה

על המדינה הדואגת לאושר ולרווחת אזרחיה לחוקק חוקים מפורשים בתחום המאפשרים לכל עובד לדרוש את זכותו ולהבטיח את חזרתו לעבודה בתום השבתון (בדומה לחופשת לידה)

סיכום ביניים